Llandovery hosts National Urdd Eisteddfod 2023

The National Urdd Eisteddfod is the largest youth festival in Europe and, for the first time in history, Llandovery will be hosting this prestigious event in May 2023. Llandovery College is busy preparing for the National Urdd Eisteddfod and we look forward to the exciting procession taking place in Llandovery on Saturday 24th September.

Wear red, white and green and join in the celebration!

Llanymddyfri yn cynnal Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yw gŵyl ieuenctid fwyaf Ewrop ac, am y tro cyntaf erioed, bydd Llanymddyfri yn cynnal y digwyddiad mawreddog hwn ym mis Mai 2023. Mae Coleg Llanymddyfri yn brysur yn paratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac edrychwn ymlaen at yr orymdaith gyffrous a gynhelir yn Llanymddyfri ar ddydd Sadwrn Medi 24ain.

Gwisgwch goch, gwyn a gwyrdd ac ymunwch yn y dathlu!

Login